PRODUKTIONSBYRÅ INOM CD-, DVD- OCH VINYLFRAMSTÄLLNING, GRAFISK DESIGN OCH TRYCK

 

Trudani AB är en produktionsbyrå inom cd-, dvd- och vinylframställning, grafisk design och tryck. Vi har genom åren hjälpt hundratals företag och artister att synas och höras. Hela produktionsledet tas om hand av oss – med bred kompetens och erfarenhet.

 

Tillverkning, kopiering, pressning eller bränning av cd-, dvd- och vinylproduktioner inom t.ex. läromedel, musik, film, talböcker, programvaror och installation. Originalarbete, tryckanpassning, bildretuschering, ljudmastering, fotografering, avlastning vid arbetstoppar hos er inhouse-ateljé eller byrå. Tryckproduktion som t.ex. foldrar, affischer, visitkort, flygblad, etiketter, produktblad, broschyrer, manualer och tags. Grafisk design av t.ex. omslag, böcker, produktkataloger, grafiska profiler, förpackningar och trycksaker och mycket mer.